Đóng

GIA NHẬP HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỂ XIN PHÙ HIỆU XE CÁ NHÂN

Gia nhập hợp tác xã vận tải – chủ phương tiện cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau:

1.Đơn xin gia nhập hợp tác xã (03 bản) (Liên hệ theo thông tin bên dưới để được cung cấp mẫu);
2.Hợp đồng cung ứng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ vận tải (03 bản) (Liên hệ theo thông tin bên dưới để được cung cấp mẫu);
3.Phụ lục Hợp đồng (03 bản) (Liên hệ theo thông tin bên dưới để được cung cấp mẫu);
4.Giấy đăng ký của xe cần gia nhập hợp tác xã để xin phù hiệu (02 bản sao y chứng thực);
5.Giấy Đăng kiểm của xe cần gia nhập hợp tác xã để xin phù hiệu (02 bản sao y chứng thực);
6.Bảo hiểm dân sự của xe cần gia nhập hợp tác xã để xin phù hiệu (01 bản photo);
7.CMND, hộ khẩu của chủ xe cần gia nhập hợp tác xã để xin phù hiệu (01 bản photo);
8.CMND, bằng lái của lái xe (01 bản photo);
9.Giấy khám sức khỏe lái xe của xe cần gia nhập hợp tác xã để xin phù hiệu (Giấy khám sức khỏe theo quy định của Thông tư 14) (01 bộ photo);
10.Bộ hồ sơ giám sát hành trình, gồm: Hợp đồng mua bán thiết bị giám sát hành trình; Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị; Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy (01 bộ photo).

Gia nhập Hợp tác xã vận tải: chủ phương tiện đóng các loại phí sau:

1.Phí gia nhập (đóng 1 lần);
2.Phí quản lý hàng tháng;
3.Phí dịch vụ xin phù hiệu xe.

Gia nhập Hợp tác xã vận tải: Các quyền lợi của xã viên

1.Được Hợp tác xã thực hiện thủ tục xin cấp phù hiệu cho xe;
2.Được Hợp tác xã hỗ trợ tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến giao thông đường bộ.

Gia nhập Hợp tác xã vận tải: thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc về thủ tục gia nhập Hợp tác xã , vui lòng liên hệ theo số điện thoại tổng đài tư vấn 1900 6064 để được hướng dẫn.