Đóng

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA Ô TÔ

Thiết bị giám sát hành trình Ba4-blackbox

Thiết bị giám sát hành trình Ba4-blackbox

TBGSHT phải có đầy đủ các chức năng quy định sau đây:

1. Chức năng thông báo trạng thái hoạt động:

   TBGSHT phải có chức năng tự kiểm tra (khi khởi động ban đầu và trong suốt quá trình hoạt động) và có các tín hiệu thông báo trạng thái hoạt động của thiết bị, bao gồm: tình trạng có/mất sóng GSM, tình trạng có/mất kết nối với máy chủ, tình trạng có/mất tín hiệu GPS, tình trạng hoạt động của bộ nhớ lưu trữ dữ liệu, trạng thái đăng nhập/đăng xuất lái xe. Tín hiệu thông báo trạng thái hoạt động được hiển thị bằng đèn hoặc màn hình.

2. Chức năng thay đổi lái xe :

TBGSHT phải ghi lại được thời gian, tọa độ đăng nhập/đăng xuất lái xe, đồng thời phải phát báo hiệu để nhận biết có sự thay đổi lái xe và phân biệt được trạng thái: đăng nhập và đăng xuất. Việc đăng nhập/đăng xuất lái xe chỉ thực hiện được khi xe dừng. Các thông tin về lái xe sau đăng nhập/đăng xuất phải được lưu trữ tại TBGSHT và truyền về máy chủ.

3. Chức năng cảnh báo đối với lái xe:

TBGSHT phải phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh đủ lớn, bảo đảm người lái xe có thể nghe được khi đang lái xe trong các trường hợp sau: – Xe chạy quá tốc độ giới hạn theo quy định, âm thanh cảnh báo phải được duy trì liên tục cho đến khi tốc độ xe nhỏ hơn hoặc bằng tốc độ giới hạn. – Thời gian lái xe liên tục quá 4 (bốn) giờ hoặc tổng thời gian làm việc của cùng một người lái xe quá 10 (mười) giờ trong ngày, âm thanh cảnh báo.

4. Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị :

TBGSHT phải ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị các thông tin tối thiểu như sau:

a) Hành trình xe :

Hành trình của xe (thời gian, tọa độ, tốc độ), tần suất ghi và lưu trữ không quá 30 giây/lần khi xe hoạt động và không quá 15 phút/lần khi xe dừng.

b) Tốc độ vận hành của xe:

Tốc độ xe từng giây trong suốt hành trình xe chạy, thông tin này phải trích xuất được thông qua cổng kết nối của TBGSHT với máy tính hoặc thông qua máy chủ tại các thời điểm bất kỳ trong suốt hành trình chạy của xe; Đơn vị tốc độ ghi nhận là km/h; tốc độ ghi nhận nằm trong dải đo từ 0 km/h đến tối thiểu 150km/h; độ phân giải của thang đo nhỏ hơn hoặc bằng 1 km/h.

Độ chính xác khi thử nghiệm đo tốc độ của TBGSHT phải đảm bảo sai số không quá ± 5 km/h so với thiết bị đo tốc độ xe chuẩn trong điều kiện đường bằng phẳng và duy trì tốc độ ổn định liên tục trong 01 phút tại tốc độ 60 km/h.

c) Thông tin về xe và lái xe Thời điểm, tọa độ bắt đầu và kết thúc làm việc của từng lái xe gắn với xe (tên lái xe, số giấy phép lái xe, biển kiểm soát xe); Thời gian lái xe liên tục và tổng thời gian làm việc trong một ngày của từng lái xe.

d) Thông tin về số lần và thời gian dừng, đỗ xe: Toạ độ, thời điểm và thời gian của mỗi lần dừng, đỗ xe trong suốt hành trình của xe. đ) Thông tin về số lần và thời gian đóng, mở cửa xe: Ghi lại được thông tin: tọa độ, thời điểm, tốc độ của xe tại các thời điểm đóng, mở cửa xe.

5. Chức năng truyền dữ liệu về máy chủ:

Dữ liệu phải được ghi và lưu trữ tại TBGSHT theo quy định  .và truyền về máy chủ để theo dõi, quản lý, lưu trữ theo quy định. Trong trường hợp mất tín hiệu truyền dẫn, TBGSHT phải có khả năng lưu trữ và gửi lại đầy đủ dữ liệu về máy chủ ngay sau khi đường truyền hoạt động trở lại.

6. Chức năng in dữ liệu qua cổng kết nối máy in :

TBGSHT phải đảm bảo đảm bảo kết nối được với máy in di động qua cổng kết nối RS 232 (DB9-Male, DTE) để trích xuất, sao lưu truyền dữ liệu và in được thông tin trực tiếp từ TBGSHT. Định dạng in, nội dung in và điều khiển chức năng in theo quy định tại Phụ lục 02 của Quy chuẩn này.

7. Chức năng cài đặt tham số:

Thiết bị GSHT phải có khả năng cài đặt được các thông số ban đầu như sau: + Biển số xe; + Hệ số xung/km (đối với thiết bị đo tốc độ theo phương pháp xung); + Phương pháp đo tốc độ; + Tốc độ tối đa; + Ngày lắp đặt/sửa đổi thiết bị; Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu TBGSHT có trách nhiệm tự bảo mật chức năng cài đặt tham số cho TBGSHT.

8. Chức năng trích xuất dữ liệu qua cổng kết nối với máy tính:

TBGSHT phải có khả năng kết nối trực tiếp với máy tính thông qua cổng DB9 tốc độ 115.200 bps, 8 bit, non parity, 1 stop bit theo giao thức quy định tại Phụ lục 01 của Quy chuẩn này. Trường hợp cổng kết nối máy tính và máy in của TBGSHT dùng chung 01 cổng thì khi kết nối máy tính thông qua chương trình phân tích dữ liệu, TBGSHT phải tự động chuyển về chế độ kết nối máy tính theo tốc độ nêu trên.

Chuyên Mục Khác Related